Wydawca treści Wydawca treści

Zakazy wstępu do lasu - informacje

Zarządzenie nr 63/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Tomaszów podaje szczegółową listę wydzieleń, które w trakcie roku 2019 będą objęte okresowym zakazem wstępu. Powodem tych zakazów będą trwające w w/w wydzieleniach zabiegi gospodarcze związane z pozyskaniem drewna. W związku z brakiem możliwości wskazania szczegółowego terminu obowiązywania zakazu, wyżej wymienione terminy będą zapisywane na tablicach informujących o tym zakazie, ustawionych w terenie. 

Zarządzenie w pełnej formie, wraz z listą wydzieleń objętych zakazami dostępny jest w załączniku w formacie .pdf

Materiały do pobrania