Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu - tak w skrócie można nazwać gałąź gospodarki leśnej zajmującą się planowaniem i racjonalnym pobieraniem produktów lasu. Na produkty owe składa się głównie drewno, jednakże produktami lasu są też choinki, kopaliny, płody runa leśnego oraz lecznicze rośliny (lub ich części). Jednakże głównym przedmiotem użytkowania lasu jest drewno.

Drewno - jest jednym z najstarszych materiałów użytkowanych przez człowieka. Jego największą zaletą jest wielofunkcyjność. W swoim podstawowym przeznaczeniu, od czasów prehistorycznych aż po dzisiejsze, drewno uzywane jest głównie do celów opałowych, ale wraz z rozwojem cywilizacji znaleziono mnóstwo nowych zastosowań dla tego surowca. Dzisiaj wykorzystuje się je w przemyśle budowlanym, meblarskim, papierniczym i okrętowym; z drewna powstają m.in.  instrumenty muzyczne, przyrządy kreślarskie oraz sprzęt sportowy. Do dziś nie znaleziono syntetycznego surowca o podobnych właściwościach fizykochemicznych, który byłby w stanie zastąpić drewno w tak wielu funkcjach.

Ilość drewna, którą nadleśnictwo pozyskuje, określona jest tzw. etatem cięć, określonym w dokumencie zwanym planem urządzania.  W 2015 roku nadleśnictwo pozyskało 102 951 m3 grubizny (grubizna - drewno okrągłe które w cieńszym końcu posiada średnicę równą lub większą niż 7 cm w korze lub 5 cm bez kory), w tym użytki przygodne rębne 4780 m3 i przedrębne 13139 m3. Użytki  przedrębne pozyskano w ramach porządkowania sanitarnego lasu. Pod względem rodzaju cięć drewno w 2015 roku pochodziło z:

  • Cięć rębnych - cięć w "dorosłych drzewostanach" mających na celu przebudowę i odnowienie powierzchni  - 57 748 m3 ,
  • Cięć przedrębnych - polegających na usuwaniu drzew niepożądanych, szkodliwych, i mających negatywny wpływ na drzewostany - 45 203 m3