Strefy ochronne Strefy ochronne

Na terenie Nadleśnictwa Tomaszów znajduje się 18 stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków:

 - 14 stref ochrony orlika krzykliwego (Aquila pomarina)

 - 3 strefy ochrony bociana czarnego (Ciconia nigra)

 - 1 strefa ochrony bielika (Haliaeetus albicilla)