Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Nadzór wideo

Nadzór wideo

Tereny leśne Nadleśnictwa Tomaszów stanowiące Skarb Państwa, obejmujące powierzchnię około 18 600 ha objęte są nadzorem mobilnych kamer wideo. Nadzór prowadzony jest w celu  zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia stosownie do przepisów ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r..

Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych, informujemy jednocześnie, iż Nadleśnictwo Tomaszów, Pasieki, ul. Mickiewicza 1, 22-600 Tomaszów Lubelski jest ich administratorem danych. 

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Pozyskiwanie danych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.