Wydawca treści Wydawca treści

Warto odwiedzić Pańków!

   Nadleśnictwo Tomaszów prowadzi własny Ośrodek Hodowli Zwierzyny, w którego skład wchodzi obwód łowiecki 305 położony są na terenie pięknego Roztocza Środkowego, które charakteryzuje się mozaiką pól i lasów oraz malowniczymi wzgórzami. Występuje tu bardzo szeroki gradient siedlisk leśnych- od litych sośnin, poprzez łęgi i olsy, aż do buczyn karpackich. Te wyjątkowe warunki przyrodnicze sprawiają, że na terenach OHZ Pańków sprzyjające warunki do życia znalazło mnóstwo gatunków zwierząt, w tym gatunków łownych. Można tu zarówno zobaczyć duże watahy dzików, piękne rogacze, ale także bażanty, kuropatwy, tchórze, jenoty czy zające. Od lat OHZ Pańków znany jest z silnej populacji jelenia; wieńce byków często osiągają medalowe rozmiary, czego dowodem są imponujące trofea pozyskane na terenie naszego OHZ. Przy nadleśnictwie działa też zespół sygnalistów myśliwskich „Odzew", co sprawia, że oprawa polowań zbiorowych przywołuje najlepsze tradycje myśliwskie.  Wszystko to sprawia, iż Pańków często odwiedzają myśliwi z zagranicy: Niemiec, Rosji, Francji, Norwegii, Finlandii czy Danii. Często też w łowisku można spotkać rodzimych myśliwych z różnych części naszego kraju, liczących na spotkanie z mocnym roztoczańskim bykiem.

   OHZ Pańków zaprasza myśliwych z kraju i zagranicy na polowanie w pięknych lasach polskiego Roztocza.

Darz Bór!

wspaniały młody byk na łąkach OHZ Pańków