Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Drzewostany Nadleśnictwa narażone są na szkodliwe działanie wielu czynników abiotycznych i biotycznych, wskutek czego konieczne jest stałe śledzenie ich zdrowotności oraz podejmowanie, w razie potrzeby właściwego działania ochronnego.

 

Na naszym terenie zmagamy się z różnymi szkodnikami, chorobami oraz szkodami abiotycznymi (np. od wiatru i śniegu)

W ciągu roku prowadzone są różne zabiegi ochronne w celu zabezpieczenia drzewostanów od różnych szkodników i chorób np:

 
1. Wykładamy pułapki feromonowe na brudnicę mniszkę - w 2013 roku - 34 szt.
2. Wyznaczamy i usuwamy drzewa trocinkowe - zasiedlone przez szkodniki wtórne - w 2013 roku - na 936 ha.
3. Usuwamy także drzewa chore ograniczając rozprzestrzenianie się chorób.
4. Wykładamy pułapki klasyczne na szeliniaka- szkodnika upraw i młodników - w 2013 roku na 5 ha.
5. Zabezpieczamy sadzonki od pędraka w miejscach zagrożonych.
6. Wieszamy budki lęgowe dla ptaków, które wspomagają nas w walce ze szkodliwymi owadami
7. Czyścimy budki lęgowe już istniejace - w 2013 r.- 1330 szt.
8. Pozostawiamy drzewa dziuplaste ze względu na ich funkcje ekologiczne.
9. Zabezpieczamy repelentami młode pokolenie drzewostanu, chroniąc je w ten sposób przed szkodami spowodowanymi przez zwierzynę płową (min. zgryzaniem) - w 2013 r.-280 ha
10. Grodzimy siatką leśną uprawy najbardziej narażone na szkody spowodowane przez zwierzynę - w 2013 r.-34,92 ha
 
 
 
Ponadto cały czas monitorujemy drzewostany pod względem zdrowotności nie tylko ze względu na szkodniki ,ale także choroby np. grzybowe.

W celu określenia zagrożenia co roku  prowadzone są jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny- na 113 stałych partiach kontrolnych, oraz badania zapędraczenia gleby- na gruntach porolnych, szkółce leśnej, w mijescach gdzie powstaną nowe uprawy oraz na uprawach już istniejących.

 

Od wielu lat Nadleśnictwo Tomaszów zmaga sie z problemem szkód od pędraków chrabąszczowatych. Wiosną 2011 roku zaobserwowano rójkę chrabąszcza majowego i kasztanowca o charakterze gradacyjnym. Objęła ona obszar ponad 6 tys. ha. Decyzją Nadleśniczego wprowadzono wówczas do stosowania chemiczną metodę ograniczania liczebności owadów na obszarach najbardziej zagrożonych. Zwalczaniem sprzętem samolotowym oraz naziemnym objęto ok. 300 ha.

W 2013 roku lasy nadleśnictwa nawiedziła klęska związana z opadami marznącego deszczu. Lód osadzający się na koronach drzew doprowadził do łamania się wywracania się drzew, łamania gałęzi, a często nawet do łamania całych strzał. Straty ogólnie oszacowano na 120 tysięcy m3. W styczniu 2014 roku miał miejsce podobny opad, jednakże o znacznie mniejszej intensywności. Wstępne szacunki mówią o masie około 20 tys. m3 strat.