Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa Tomaszów

Obszary Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa Tomaszów

Teren Nadleśnictwa jest obszarem wyjątkowo cennym przyrodniczo. Świadczy o tym fakt, że około 70% jego powierzchni włączono do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

I. Obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (OSO) o łącznej powierzchni 12 905,35 ha, stanowią 69,69% gruntów Nadleśnictwa. Są to 4 jednostki: Obszar Ostoja Tyszowiecka (kod obszaru PLB060011), jego powierzchnia na gruntach Nadleśnictwa wynosi 451,56 ha; Obszar Dolina Sołokiji (kod obszaru PLB060021), jego powierzchnia na gruntach Nadleśnictwa wynosi 3283,08 ha; Obszar Zlewnia Górnej Huczwy (kod obszaru PLB060017), jego powierzchnia na gruntach Nadleśnictwa wynosi 580,64 ha; Obszar Roztocze (kod obszaru PLB060012) jego powierzchnia na gruntach Nadleśnictwa wynosi 8 590,07 ha.

II. Specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000 (SOO)o łącznej powierzchni 3 950,55 ha, co stanowi 21,33% powierzchni Nadleśnictwa (obszary SOO częściowo pokrywają się z obszarami OSO). Są to: Obszar Żurawce (kod obszaru PLH060029), jego powierzchnia na gruntach Nadleśnictwa wynosi 25,30 ha; Obszar Zarośle (kod obszaru PLH060028), jego powierzchnia na gruntach Nadleśnictwa wynosi 388,36 ha; Obszar Dolina Sieniochy (kod obszaru PLH060025), jego powierzchnia na gruntach Nadleśnictwa wynosi 51,09 ha; Obszar Dolina Górnej Sieniochy (kod obszaru PLH060086), jego powierzchnia na gruntach Nadleśnictwa wynosi 3,90 ha; Obszar Borowa Góra (kod obszaru PLH060070), jego powierzchnia na gruntach Nadleśnictwa wynosi 3,30 ha; Obszar Bródek (kod obszaru PLH060085), jego powierzchnia na gruntach Nadleśnictwa wynosi 142,74 ha; Obszar Kazimierówka (kod obszaru PLH060088), jego powierzchnia na gruntach Nadleśnictwa wynosi 165,45 ha; Obszar Łabunie (kod obszaru PLH060080), jego powierzchnia na gruntach Nadleśnictwa wynosi 230,40 ha; Obszar Minokąt (kod obszaru PLH060089), jego powierzchnia na gruntach Nadleśnictwa wynosi 21,03 ha; Obszar Uroczyska Roztocza Wschodniego (kod obszaru PLH060093), jego powierzchnia na gruntach Nadleśnictwa wynosi 2918,98 ha.