Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikaty Nadleśnictwa Tomaszów

Lasy Nadleśnictwa Tomaszów, tak jak całe lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, objęte są certyfikatami FSC i PEFC. Co to oznacza?FSC - Forest Stewardship Council to międzynarodowa organizacja skupiająca właścicieli i zarządców lasów, promująca odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi, istniejąca od 1993 roku, posiadająca przedstawicielstwa w ponad 50 krajach. System certyfikacji FSC oparty jest o szereg czynników i zasad, regulacji prawnych i umów międzynarodowych. Certyfikat ten oznacza, że las zagospodarowany jest według zasad prawidłowej gospodarki leśnej, m.in unika się w nim stosowania pestycydów, ochrania się rzadkie gatunki flory i fauny, zachowuje się martwe drewno do naturalnego rozkładu czy chroni lasy o wyjątkowych wartościach przyrodniczych czy społecznych. Certyfikat ten przyznawany jest na okres pięciu lat,  dla RDLP w Lublinie został przyznany od 23 stycznia 2014 r. do 22 stycznia 2019 r. (Numer certyfikatu: RA-FM/COC-006768; numer licencji FSC C118909).

 PEFC- Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes - jest to organizacja pozarządowa utworzona w celu wspierania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. Jej celem jest uznawanie oraz ocena krajowych systemów certyfikacji leśnej. Jest największym światowym systemem certyfikacji pod względem powierzchni certyfikowanych lasów (prawie 200 mln ha w ponad 20 krajach). RDLP w Lublinie  uzyskała certyfikat PEFC dnia 10 lipca 2012 roku, wazny jest on do 9 lipca 2018 roku.