Lista aktualności Lista aktualności

Położenie

 

 Nadleśnictwo Tomaszów jest jednym z najdalej wysuniętych na południowy wschód Nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Podzielone jest na dwa obręby leśne: Lubycza Królewska i Tomaszów. Pierwszy z nich zajmuje południową część obszaru Nadleśnictwa tj. około 46% powierzchni, a drugi część północną – około 54% powierzchni.

Powierzchnię nadleśnictwa z podziałem na obręby leśne wg stanu na 01.01.2010 r. przedstawia tabela poniżej.
 
Obręb
Powierzchnia [ha]
Lasy [ha]
Grunty nieleśne
Ogółem [ha]
Grunty leśne [ha]
Razem
grunty leśne
Grunty
związane z gosp. leśną
Razem
lasy
Zalesione
Nie zalesione
1
2
3
4
5
6
7
8
Obręb Lubycza Królewska
7888,7491
30,3732
7919,1223
212,1346
8131,2569
189,0175
8320,2744
Obręb Tomaszów
9482,8882
38,1199
9521,0081
203,2563
9724,2644
477,6708
10201,9352
Nadleśnictwo
17371,6373
68,4931
17440,1304
415,3909
17855,5213
666,6883
18522,2096

 

Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w Pasiekach koło Tomaszowa Lubelskiego przy ul. Mickiewicza 1 w oddziale 331b, leśnictwo Tomaszów, Obręb Tomaszów.

 
 

 Nadleśnictwo Tomaszów sąsiaduje z 6 nadleśnictwami i graniczy z Ukrainą.

-od północy – N-ctwo Strzelce
od wschodu – N-ctwo Mircze
-od południowego wschodu z Ukrainą
, -od południa – N-ctwo Lubaczów oraz N-ctwo Narol, RDLP Krosno
-od południowego-zachodu – N-ctwo Józefów
-od zachodu – N-ctwo Zwierzyniec
-od północnego zachodu - Nadleśnictwo Krasnystaw.
 
Długość granic Nadleśnictw Tomaszów wynosi 227,33 km.
 
 
Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej opartej na podstawach ekologiczno-fizjograficznych (Trampler i in. 1990) Nadleśnictwo Tomaszów położone jest w:
 
 
  ·                     IV Krainie Mazowiecko – Podlaskiej
 
Ø    7 Dzielnicy Wyżyny Wschodniolubelskiej
*   Mezoregionie b (IV.7.b) Wyżyny Zachodniowołyńskiej
·                                                                                             VI Krainie Małopolskiej
Ø                      4 Dzielnicy Wyżyny Zachodniolubelskiej
Ø                      5 Dzielnicy Roztocza
*  Mezoregionie b (VI.5.b) Roztocza Środkowego
*  Mezoregionie c (VI.5.c) Roztocza Wschodniego
 
Współrzędne geograficzne skrajnie wysuniętych punktów w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa wynoszą:
 
punkt północny: 
23°35`20"
50°43`05"
długości wschodniej
szerokości północnej
punkt wschodni: 
23°48`45"
50°35`30"
długości wschodniej
szerokości północnej
punkt południowy: 
23°31`50"
50°14`35"
długości wschodniej
szerokości północnej
punkt zachodni:
23°10`45"
50°28`00"
długości wschodniej
szerokości północnej
 
 
Według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski Kondrackiego [1998], teren Nadleśnictwa Tomaszów przedstawia się następująco:
 
Prowincji: Wyżyny Polskie (34)
                            Podprowincji: Wyżyna Lubelsko-Lwowska (343)
                                             Makroregionie: Wyżyna Lubelska (343.1)
                                                           Mezoregionie: Padół Zamojski (343.19)
                                             Makroregionie: Roztocze (343.2)
                                                           Mezoregion: Roztocze Środkowe (343.22)
                                                                              Roztocze Wschodnie (343.23)
Prowincji: Wyżyny Ukraińskie (85)
                           Podprowincji: Wyżyna Wołyńsko-Podolska (851)
                                             Makroregionie: Wyżyna Wołyńska (851.1)
                                                           Mezoregion: Kotlina Hrubieszowska (851.12)
                                                                              Grzęda Sokalska (851.13)
                                             Makroregionie: Kotlina Pobuża (851.2)
                                                           Mezoregion: Równina Bełska (851.21)
 
Nadleśnictwo Tomaszów charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem oraz rozrzuceniem kompleksów leśnych na dużym obszarze a szczególnie północna jego część. W skład Nadleśnictwa Tomaszów wchodzi 697 kompleksów leśnych, z czego 524 przypada na Obręb Tomaszów. Zwartych kompleksów leśnych w przedziale powierzchniowym od 501ha i powyżej 2000ha jest 4, które skupiają 30,03% lasów. Główny kompleks to Hrebenne o powierzchni 3582,09 ha.
 
 
Najniżej położone są północno- wschodnie tereny nadleśnictwa w okolicach Kotlic - 210 m n.p.m., natomiast najwyżej położone są lasy w części zachodniej na Roztoczu Środkowym, leśnictwo Ulów, oddział 288k - 386 m n p m (Wapielnia).